Zasady pierwszeństwa

ZASADA 1
Przy włączaniu się do ruchu ustępujemy pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu (art.17 ust. 2)

ZASADA 2

Ułatwiamy przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, niezależnie od tego, z której strony nadjeżdża i w jakim kierunku jedzie (art.9)

ZASADY DOTYCZĄCE SKRZYŻOWAŃ RÓWNORZĘDNYCH

ZASADA 3

Ustępujemy pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, niezależnie od jego dalszego kierunku jazdy (art.25 ust.1)

ZASADA 4

Ustępujemy pierwszeństwa pojazdowi jadącemu na wprost z przeciwka, gdy skręcamy w lewo (art.25 ust.1)

ZASADA 5

Ustępujemy pierwszeństwa pojazdowi skręcającemu w prawo, gdy skręcamy w lewo (art.25 ust.1)

ZASADA 6

Ustępujemy pierwszeństwa pojazdowi szynowemu niezależnie od tego z której strony nadjeżdża i w jakim kierunku jedzie (art.25 ust.2)

ZASADY DOTYCZĄCE SKRZYŻOWAŃ ZE ZNAKAMI DROGOWYMI

ZASADA 7

Możliwość przejazdu przez skrzyżowanie wynika ze znaczenia znaków drogowych ustalających pierwszeństwo przejazdu (art. 5 ust.1)

ZASADA 8

Jeżeli nie można rozstrzygnąć pierwszeństwa przejazdu, stosując zasadę 7 to należy stosować jedną z czterech zasad na skrzyżowaniu równorzędnym, tzn. zasadę  3, 4, 5, lub 6 (art.5 ust.1 i art.25 ust.1 i 2)

ZASADY DOTYCZĄCE SKRZYŻOWAŃ Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

ZASADA 9

Możliwość przejazdu przez skrzyżowanie wynika ze znaczenia barwy sygnału wyświetlanego przez sygnalizator ( art.5 ust.1 i § 95 ust.1)

ZASADA 10

Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić ( z zachowaniem zasady 9), pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost. Zasady nie stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakami C-12. (§95 ust.4 rozporządzenia)