Chciałbym zwrócić uwagę na niebezpieczne zachowania do jakich dochodzi na ulicy Polnej we Wronkach

Wykonującemu kursantowi w czasie nauki jazdy  manewru skrętu w lewo na drodze jednokierunkowej – którą jest ulica Polna, na której zgodnie z art. 22 ustęp 2 punkt 2 Kodeksu Drogowego skręcając w lewo należy dojechać do lewej krawędzi. Kierowca samochodu jadącego postanowił nas wyprzedzić i stając na prawym pasie ruchu skręcił w lewo tym samym zajeżdżając nam  drogę. Niestety z własnych obserwacji widzę, że wielu kierowców skręca w tamtym miejscu w lewo z prawego pasa.

Starsi kierowcy mogą powiedzieć, że kiedyś była to droga dwukierunkowa i trzeba  było skręcać w lewo z prawego pasa. Zmieniona organizacja ruchu musi spowodować zmianę w ustawianiu się na odpowiednim pasie ruch w celu dalszej jazdy w określonym kierunku.

Dla przypomnienia kierowcom przytaczam art. 22 Kodeksu Drogowego:

Art. 22. 1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:

1) do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;

2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.

Zagrożenie na drodze