Wypadek a kolizja

Wypadek drogowy – zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci.adr2

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) wypadkiem jest zdarzenie drogowe, niezależnie od tego, czy ktoś został ranny lub poniósł śmierć.

W takich sytuacjach należy bezzwłocznie wezwać policję i pogotowie  ratunkowe i straż pożarną. Dzwoń na numer alarmowy 999 lub 112.

Uczestnicząc w wypadku lubadr-1 najeżdżając na wypadek, w którym uczestniczy pojazd oznakowany jednym z tych znaków poinformuj o tym służby ratownicze. Powyższymi znakami informuje się innych uczestników ruchu, że ten pojazd przewozi materiały niebezpieczne. Jeśli jest umieszczona tablica z numerem podaj ten numer, a  dyspozytor wyśle odpowiednie jednostki ratunkowe straży pożarnej.

 

Kolizja drogowa – zdarzenie drogowe które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne, a w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów.