Skrzyżowanie

SKRZYŻOWANIE – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną.

Rodzaje skrzyżowań:

a. skrzyżowanie równorzędne

b. skrzyżowanie o ruchu kierowanym

– znakami lub sygnałami świetlnymi

– przez osobę uprawnioną np. policjant, żandarmeria

c. skrzyżowanie o ruchu okrężnym ( rondo)