W związku z pytaniami dotyczącymi jakimi pojazdami można kierować posiadając prawo jazdy kategorii B spróbuję to w prostych słowach wyjaśnić. Wspomniany dokument uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym ( osobowym lub dostawczym) o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu i motocykla.Od sierpnia  2014 roku posiadając ponad 3 lata prawo jazdy kategorii B można poruszać  się po drogach motorem, którego pojemność skokowa silnika nie przekracza 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW  i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW /kg. Ponadto omawiane prawo jazdy pozwala na kierowanie następującymi pojazdami:

a. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego oraz z przyczepy lekkiej – o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg i bez konieczności posiadania hamulca najazdowego.
b. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita
zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg pod warunkiem posiadania prawa jazdy kategorii B z kodem 96. A zatem łączna DMC takiego zespołu pojazdów z przyczepą lekką może wynosić maksymalnie 4,25 t (ponieważ 3,5 t + 750 kg = 4,25 t może też być 2,5 t+1,5 t= 4 t).
c. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Warto również zauważyć, że Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Art.6.3 Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy: kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.”

 

 

 

Prawo jazdy kategorii B a ciągnik rolniczy