znak-lDo napisania tych kilku słów refleksji i przypomnienia wszystkim uczestnikom ruchu pewny przepisów z kodeksu drogowego skłoniła mnie wczorajsza sytuacja na drodze. Chodzi o zachowanie ostrożności przez kierujących samochodami, którzy poruszają się za samochodem przeznaczonym do nauki jazdy. Każdy z nas kiedyś  usiadł za kierownicą takiego pojazdu i uczył się jeździć. Jednym to szło łatwiej innym trudniej. Na chwilę obecną polskie prawo nie przewiduje innego sposobu, aby uzyskać prawo jazdy niż szkolenie w ośrodku szkolenia dla kierowców, gdzie należy wyjechać określoną liczbę godzin pojazdem oznaczonym literą L. Dla niektórych kierowców samochody szkolące są po prostu wielką zmorą, które należy bez względu na okoliczności wyprzedzić nie patrząc czy samemu stwarzam zagrożenie w ruchu czy też nie tylko bym nie musiał jechać 500 metrów za L. Kodeks Drogowy mówi wyraźnie, że każdy uczestnik ruchu zobowiązany jest do zachowania ostrożności. Mowa dokładnie o tym w Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. I jeszcze jeden artykuł z Kodeksu Drogowego dotyczący samochodów przeznaczonych do nauki jazdy. Oto i on: Art. 55. 1. Pojazd do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego oznacza się tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą „L”, umieszczoną na pojeździe. 

3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok pojazdu, o którym mowa w ust. 1, lub jadąc za nim, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

Wiele osób wie, że samochody przystosowane do nauki jazdy posiadają dodatkowe pedały, aby instruktor mógł w odpowiedni sposób zareagować na poczynania osoby kierującej.  Posiadane pedały to sprzęgło, hamulec i niekiedy gaz. Niestety instruktor nie posiada sposobu, aby odblokować wciśnięty przez kursanta hamulec.  Wobec czego jadąc za takim samochodem należy utrzymywać bezpieczny odstęp, aby nie doszło do kolizji w sytuacji kiedy kursant za mocno wciśnie hamulec. 

Art. 19. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem (…) Kierujący pojazdem jest obowiązany: 3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu. 

Ostrożność przy L