BHP

W ramach działalności na terenie miast: Wronki, Szamotuły, Pniewy, Czarnków, Oborniki i Wielkopolski mamy do zaoferowania następujące usługi z zakresu BHP:

 

Szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników

 • wstępne – szkolenie odbywa się gdy rozpoczynamy pracę. Dzieli się na instruktaż ogólny i stanowiskowy
 • okresowe – w szkoleniu okresowym uczestniczymy najczęściej do roku od rozpoczęcia pracy, a następnie co kilka lat w zależności na jakim stanowisku pracujemy.

Dla różnych stanowisk wygląda to następująco:

a. stanowiska robotnicze do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy a następnie nie rzadziej niż 3 lata

b.  stanowiska biurowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy a następnie nie rzadziej niż 6 lata

c.  stanowiska inżynieryjno-techniczne do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy a następnie nie rzadziej niż 5 lata

d.  stanowiska kierownicze (w tym pracodawcy) do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy a następnie nie rzadziej niż 5 lata

Dokumentacja BHP Wronki

Dla potrzeb Twojej firmy przygotujemy potrzebne dokumenty z zakresu:

 • Analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w firmie
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących bhp i ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Opracowywanie instrukcji bhp i ppoż
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych, badanie okoliczności i przyczyn wypadków, przygotowywanie stosownej dokumentacji
 • Przygotowanie dokumentacji w przypadku stwierdzenia u pracownika choroby zawodowej
 • Przygotowywanie sprawozdawczości statystycznej
 • Prowadzenie wymaganych rejestrów z zakresu bhp
 • Pomoc w opracowaniu regulaminu gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej oraz tabeli norm przydziału

Dozór BHP

W ramach stałej obsługi zapewniamy m.in.:

 • Analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w firmie
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących bhp i ochrony przeciwpożarowej
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp
 • Opracowanie oraz aktualizacja dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Opracowywanie instrukcji bhp i ppoż
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych, badanie okoliczności i przyczyn wypadków, przygotowywanie stosownej dokumentacji
 • Przygotowanie dokumentacji w przypadku stwierdzenia u pracownika choroby zawodowej
 • Przygotowywanie sprawozdawczości statystycznej
 • Prowadzenie wymaganych rejestrów z zakresu bhp
 • Pomoc w opracowaniu regulaminu gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej oraz tabeli norm przydziału
 • Występowanie z upoważnienia zleceniodawcy przed organami administracji publicznej sprawującymi nadzór nad warunkami pracy i ochrony przeciwpożarowej
 • Doradztwo w zakresie wyposażenia obiektów w sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe oraz znaki informacyjno – ostrzegawcze

Kursy BHP Wronki Szamotuły Pniewy

Zapraszamy do kontaktu.

BHP Wronki, BHP Szamotuły, BHP Czarnków, BHP Lubasz, BHP Poznań